02122763079
A.G.M Dental Material
1401/1/9    
بازدید: 17311

A.G.M DENTAL MATERIAL

Zinc Phosphate

Cement

.

   دریافت کاتالوگ ها:

      پروانه ساخت

      بروشور فارسی

      English Brochure

      تستهای مکانیکی Iso 9917-1

      تست چسبندگی Iso 29022

      تست تحریک زایی Iso 10993-10: 2010

      تست حساسیت زایی Iso 10993-10: 2010  (GMPT) 

      تست سمیت ژنی Iso 10993-3: 2014

      تست سمیت سلولی Iso 10993-5: 2009

.

معرفی:

سمان زینک فسفات AGM  یک سمان دندانی با خواص مکانیکی عالی برای سمان کردن روکش ها،

بند ارتودنسی، اینله ها، آنله ها، اسپلینت های داخل دهانی، پروتزهای ثابت، ترمیم های فلزی دائمی

و همچنین به عنوان پوشش/پایه حفره زیر مواد آمالگام و کامپوزیت مورد استفاده قرار می گیرد.

این سمان حاوی دو بخش پودر و مایع است که بخش پودر آن متشکل از اکسید روی و اکسید منیزیم و بخش مایع آن حاوی محلول بافر فسفات می باشد.

.

خواص فیزیکی: