02122763079
A.G.M Dental Material
1401/1/8    
بازدید: 17705

A.G.M DENTAL MATERIAL

Glass Ionomer

Restorative

.

   دریافت کاتالوگ ها:

      پروانه ساخت

      بروشور فارسی

      English Brochure

      تستهای مکانیکی Iso 9917-1

      تست چسبندگی Iso 29022

      تست تحریک زایی Iso 10993-10: 2010

      تست حساسیت زایی Iso 10993-10: 2010  (GPMT)

      تست سمیت ژنی Iso 10993-3: 2014

      تست سمیت سلولی Iso 10993-5: 2009

.

معرفی:

سمان گلس آینومر ترمیمی AGM به عنوان یکی از سمان های مرسوم بر پایه آب طبقه بندی می شود.

این سمان از طریق پیوند یونی با کلسیم فسفات دندان به مینا و عاج می چسبد.

معمولاً 24 ساعت طول می کشد تا چسبندگی نهایی به دست آید. این سمان حاوی پودر شیشه و مایع پلی اکریلیک با خلوص بالا است.

.

کاربردها:

 Cavity Liners

 ترمیم دندان های شیری

 ترمیم موقت

 Core Buildup

 برای ترمیم سرویکال کلاس 5

 برای ترمیم قدامی نوع 3

خواص فیزیکی:

.

دانلود بروشور فارسی سمان گلس آینومر ترمیمی